Köpvillkor


Vi tillämpar Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen för privatkunder, och för företag - Köplagen. 

Beställning
 Kund som är  under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att beställa.  Om en artikel är tillfälligt slutsåld, meddelar vi Dig via mail eller telefon. Använd Ditt ordernummer vid kontakt med oss och när Du betalar.

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms, exklusive porto.  Kommuner,landsting och  avtalskunder kan handla mot faktura. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta  med åtta (8) % plus gällande diskonto från förfallodagen samt påminnelseavgift, 75 kr per påminnelsetillfälle.

Betalning

Vi skickar inrikes beställningar som brev upp till 2kg enligt postens portotabell. (Vid postförskott till kommer 70kr = Postens avgift.) För paket över 2 kg gäller pakettaxa = från 155 kr vid 3 kg.
Du kan välja mellan postförskott och förskottsbetalning (Postgiro  450 33 88-3 eller Bankgiro 5979-9775)
Vi meddelar Dig totalsumman om Du väljer att betala i förväg.

Leveranstider
Vi skickar lagervaror inom loppet av 3-5 dagar, övriga varor inom 1-2 veckor.   Delleverans av order kan ske på kunds begäran men medför  ytterligare fraktkostnader för beställaren.

Leveranser
Vi skickar alla beställningar på fördelaktigast sätt för kunden,  via Posten enligt ordinarie aktuell posttaxa,  med DHL eller Bussgods. Har Du företag eller kan ta emot leverans på arbetsplatsen under dagtid, kan vi skicka dit.

Avbeställning/Annullering   OBS!
Du kan avbeställa en order  utan kostnad  fram till den tidpunkt beställningen har paketerats. Därefter tar vi ut en expeditionskostand på 100 kr för  det merarbetet vi får med att packa upp hela beställningen igen om Du ändrar Dig. Avbeställning av en specialbeställd vara är inte möjlig efter det att vi beställt  varan från vår leverantör. 

Ej utlöst försändelse - returfrakt
Om Du beställer mot postförskott och inte hämtar ut Ditt paket inom en månad, kommer vi att debitera Dig för hela fraktkostnaden (alltså frakten fram och tillbaka) och postförskottsvgiften, samt en administrationsavgift på 100 kr.  Det gör vi för att täcka våra merkostnader som uppstår när en kund inte hämtar ut sitt paket.

Ångerrätt
Du har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen om förpackningen inte brutits. Varan skall också återlämnas i välbehållet, oanvänt skick. 

Garantier
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett (1) års garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar. 

Transportskadat gods
Om en vara från oss skadas i transporten får kund  en ny vara snarast möjligt. Transportskadad försändelse ska  omedelbart anmälas till speditören ( Posten, DHL eller Bussgods) och till oss, för att vi snarast möjligt skall kunna göra en omleverans eller på annat sätt avhjälpa felet.

Reklamationer
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. 

Returer

Om en vara återsändes till oss skall vi dessförinnan ha meddelats om detta. Returen ska vara tydligt märkt  och förpackas väl. Du som kund står för returfrakten.  Returer som skickas mot postförskott mottages ej av företaget. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig produkt, om en identisk vara inte finns tillgänglig vid returtillfället.

Information
Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information  samt fel i specifikation på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och företaget kan inte helt garantera att bild återger varans exakta utseende och beskaffenhet.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från företaget sida, som gör att företaget ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att företaget befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.